+90 236 313 71 84

Salon Tipi Klimalar

Arda Soğutma Mitsubishi Yetkili Servisi

Kategori

Salon Tipi Klimalar

show

Results 1 - 5 of 5

Form Mitsubishi Heavy FDF71VNXVD1 24000 BTU

Form Mitsubishi Heavy FDF71VNXVD1 24000 BTU Salon Tipi Klima

Hyper Inverter Salon
FDF71VNXVD1
ISITMA 27.296 (12.283 – 30.708) BTU/h
SOĞUTMA 24.225 (10.918 – 27.296) BTU/h

Turgutlu Mitsubishi Klima Yetkili Bayii

Mitsubishi FDF100VNPVD2 Salon Tipi Klima

Mitsubishi FDF100VNPVD2 Salon Tipi Klima

Standart Salon Inverter
FDF100VNPVD2
ISITMA 38.214(8.530-42.600) BTU/h
SOĞUTMA 34.120(9.553-38.214) BTU/h

Turgutlu Mitsubishi Klima Yetkili Bayii

Mitsubishi FDF125VNXVD 42000 45000 BTU Salon Tipi Klima

Mitsubishi FDF125VNXVD 42000 45000 BTU Salon Tipi Klima

Hyper Inverter Salon
FDF125VNXVD
ISITMA 47.768 (13.648 – 58.004) BTU/h
SOĞUTMA 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h

Turgutlu Mitsubishi Klima Yetkili Bayii

Mitsubishi Heavy FDF125VNVD İnverter Salon Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDF125VNVD İnverter Salon Tipi Klima

Micro Inverter Salon
FDF125VNVD
ISITMA 47.768(13.648-54.592) BTU/h
SOĞUTMA 42.650(17.060-47.768) BTU/h

Turgutlu Mitsubishi Klima Yetkili Bayii

Mitsubishi İnverter Salon Tipi FDF71VNPVD1 Klima

Mitsubishi İnverter Salon Tipi FDF71VNPVD1 Klima

Standart Salon Inverter
FDF71VNPVD1
ISITMA 24.225(3.412-24.225) BTU/h
SOĞUTMA 24.225(4.776-24.225) BTU/h

Turgutlu Mitsubishi Klima Yetkili Bayii

Sosyal Medya

Arda Soğutma
Mitsubishi Klima

Mobil Menü